Садовнік О. В. Придністровський конфлікт в період 1988-2014 рр.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100172

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.02 - Всесвітня історія

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 26.259.01

Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена існуванням конфлікту у зазначеному регіоні на кордоні з Україною, що є однією з серйозних загроз як стабільності країн Східної Європи, так i національній безпеці України, оскільки нерозв’язаність Придністровського конфлікту призвела до появи чинників і явищ, які становлять загрозу державним інтересам України. Доведено, що основними причинами конфлікту є саме політичні. До політичних нами відноситься перш за все русифікаторська політика, яку проводила радянська влада на території молдавсько – придністровського регіону, і яка зокрема проявилася в ігноруванні особливостей, національних інтересів та потреб народів, які населяли цю територію, зокрема інтереси молдаван та українців. Ретельне дослідження перебігу військових дій у березні – червні 1992 р. показало весь їхній трагізм для населення Молдови та Придністров’я. Основними епіцентрами збройного протистояння були м. Дубосари з навколишніми населеними пунктами та м. Бендери, де протистояння набрало найбільш кровопролитного характеру. Детальне вивчення із різнопланових джерел початку і подальшого перебігу Придністровського конфлікту дає нам підстави стверджувати про визначальну роль, яку відіграла Росія в ньому. Розглядаючи мотивацію дій РФ на теренах Придністров’я, потрібно враховувати, що у зовнішньополітичному аспекті Росія не лише не відмовляється від відновлення статусу великої держави, але все наполегливіше прагне й надалі залишатися впливовим центром формування всього геополітичного ландшафту Європи, особливо Східної Європи та регіону Чорноморського басейну. Починаючи з моменту виникнення Придністровського конфлікту Україна зайняла принципову позицію безумовної поваги до територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова.

Файли

Схожі дисертації