Бурлака О. В. Формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху 6-9 класів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100016

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.03 - Корекційна педагогіка

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.450.01

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху 6-9 класів. У роботі здійснено аналіз вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної літератури, який дав змогу створити педагогічну технологію формування географічних понять в учнів 6-9 класів із порушеннями слуху; дослідити рівні сформованості географічних понять в учнів із порушеннями слуху; охарактеризувати інноваційну спрямованість у формуванні нових понять у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах; дослідити засоби навчання та етапи формування нових географічних понять; розробити та впровадити обґрунтовану послідовність дій під час формування географічних понять за допомогою навчальних засобів, зокрема білінгвального засобу навчання (словесно-жестового), як одного із головних під час передачі навчальної інформації від вчителя учням; врахувати особливості формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху, особливості формування активного і пасивного словникових запасів, ступеня порушення слуху, мовного типу родини, всіх мовленнєвих форм та збережених аналізаторів. Ключові слова: білінгвальний засіб, етапи формування понять, засоби навчання, поняття, сурдопедагог, учні із порушеннями слуху, якість знань.

Файли

Схожі дисертації