Колесник Е. О. Управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в умовах ESG інтеграції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100025

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.01

Класичний приватний університет

Анотація

положення, методичні та практичні рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в умовах ESG інтеграції. Уніфіковано розмаїття тлумачення поняття «управління ESG конкурентоспроможністю підприємств». Визначено систему критеріїв оцінювання ESG конкурентоспроможності підприємств, насичену модельним й інформаційним інструментарієм, засновану на чіткості розмежування критеріїв та субкритеріїв оцінювання індикатора ESG конкурентоспроможності та його складових компонентів За симбіозом інтегрального та еталонного підходів до оцінювання гомеостазу бізнесу модифіковано методику оцінювання ESG конкурентоспроможності підприємств. Здійснено за результатами моніторингу середовища функціонування металургійних підприємств оцінювання стійкості гомеостазу підприємств металургії в умовах глобалізації ESG інтеграційного процесу. Побудовано імітаційну модель меж оптимальності індикатора ESD-конкурентоспроможності та його складових компонентів Ej, Sj, Gj. Розширено з урахування глобального тренду декарбонізації усталену площину загроз конкурентоспроможності металургійних підприємств сукупністю загроз тиску декарбонізації та сформовано портфоліо вразливості ESG конкурентоспроможності металургійних гігантів України.

Файли

Схожі дисертації