Соріна О. О. Стратегія сталого розвитку машинобудівних підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100026

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.01

Класичний приватний університет

Анотація

У ході досліджень уточнено значення категорій «розвиток підприємства», «сталий розвиток підприємства», «стратегія сталого розвитку підприємства»; розглянуто відмінності «класичного» варіанта стратегії розвитку та стратегії, побудованої на концепції сталого розвитку; охарактеризовано принципи, умови та конкретизовано зміст механізму забезпечення сталого розвитку підприємства. На основі дослідження тенденцій розвитку машинобудівної галузі виділено та впорядковано фактори зовнішнього середовища, що впливають на можливості розвитку підприємства; визначено елементний склад і зміст збалансованої системи показників машинобудівного підприємства, яка доповнена блоками «Інноваційно-інвестиційний розвиток», «Ресурси та екологічний розвиток» і «Соціальна відповідальність»; запропоновано послідовність етапів розробки стратегії сталого розвитку; на основі проведеного аналізу сформульовано стратегічні альтернативи розвитку машинобудівних підприємств України. Доповнено елементний склад механізму реалізації стратегії сталого розвитку машинобудівного підприємства, а також запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності стратегії розвитку, що передбачає три напрями аналізу: ефективність реалізації окремих стратегічних проєктів, ступінь досягнення стратегічних цілей підприємства та ступінь відповідності отриманих результатів інтересам стейкхолдерів.

Файли

Схожі дисертації