Борисюк О. В. Графоаналітичні моделі локалізації супроводу будівельних проектів.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100030

Здобувач

Спеціальність

  • 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.056.06

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання оновлення науково-методичних засад графоаналітичного моделювання у застосуванні до завдань девелоперського супроводу будівельних проектів, їх моделювання та коригування характеристик циклу і середовища впровадження проекту. Cформовано графоаналітичну модель нової типології та конструктиву – графоаналітичну модель локалізованого супроводу циклу ДБП (абревіатура ГРАМ-ЛС-ДЦБП). Модель реалізує 9-рівневу систему локалізації рішень щодо циклу та середовища ДБП, який впроваджується як інноваційне підприємство: від «нульового рівня» – формування вихідних даних щодо ДБП до 9-го, «топ»-рівня моделі, який візуалізує картину цілісного адміністрування середовищем ІП та проектним циклом ДБП. Для забезпечення відповідності моделі вимогам адекватного відображення зміст циклу ДБП та середовища організацій-учасників адекватності, здійснено модернізацію графічної та розрахунково-аналітичної основи моделі в напрямі – від одноцільової до багатоцільової, мультиструктурованої (9-рівневої) моделі синергетичного типу, яка сполучає можливості графоаналітичного моделювання з перевагами мережевих моделей «worc-arc», «worc&matrix», «work&top», з приклданими пакетами сучасних цифрових та управлінських технологій (BIM-, SADT-, MathСab-моделювання). Функціональне призначення моделі забезпечено через інтеграцію окремих візуально-графічних та аналітичних кейс-«локацій» – спеціальних модулів, що у вигляді розгалуження «графу» та відповідної аналітичної матриці відображатимуть окремий етап та аспект щодо характеристик циклу та конкурентоспроможності його провідних учасників та організацій-виконавців. Успішно забезпечено коригувально-адаптогенні можливості формалізаційного апарату створеної графоаналітичної моделі в частині адаптації до особливостей девелоперського середовища впровадження проектів будівництва. Для остаточного відбору альтернатив упровадження циклу ДБП у складі розрахункового апарату моделі типу «ГРАМ-ЛС-ЦДБП», визначено 5 аналітичних критеріїв. На основі теоретичних та методико-аналітичних результатів створено комплекс прикладних програм. Комплекс програм забезпечує успішне адміністрування змістом циклу ДБП та середовищем інноваційного підприємства, через інноваційний підхід до структурування та візуалізації змісту процесів всередині операційної системи зазначеного підприємства. Ключові слова: графоаналітичні моделі, девелоперський будівельний проект (ДБП), локалізація супроводу ДБП, геометрична економетрика, інноваційне підприємство, графоаналітична модель локалізації супроводу впровадження ДБП (ГРАМ-ЛС-ДБП).

Файли

Схожі дисертації