Шпатакова О. Л. Формування екологічної стратегії розвитку будівельного підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100035

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.01

Класичний приватний університет

Анотація

стратегічних заходів, пов’язаних не тільки з пасивною протидією будівельних підприємств тим або іншим викликам, але і з розвитком на випередження. Метою дослідження є обґрунтування й удосконалення теоретико-методичного забезпечення формування екологічних стратегій розвитку будівельних підприємств в нових умовах господарювання. Об’єктом дослідження виступив процес формування екологічної стратегії розвитку будівельного підприємства в нових умовах господарювання. Предмет дослідження – положення та теоретико-методичні засади формування екологічної стратегії розвитку будівельного підприємства в нових умовах господарювання. У дисертації здійснено систематизацію теоретичних, методичних та емпіричних даних, розробку ефективних шляхів формування екологічної стратегії будівельного підприємства. Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до оцінювання впливу будівельних підприємств на довкілля. Представлено теоретико-методичний підхід оцінювання та прогнозування впливу факторів на результати впровадження екологічної стратегії будівельного підприємства. Визначено перелік оціночних характеристик, які дають можливість ідентифікувати рівень розробки екологічних стратегій будівельних підприємств. Здійснено комплексне дослідження стану, розроблено та обґрунтовано ефективні напрями формування екологічної стратегії підприємств будівельної галузі. Розвинуто понятійно-категоріальний апарат в частині трактування суті категорії «екологічна стратегія підприємства», класифікацію екологічних стратегій підприємств будівельної галузі, систематизацію показників оцінювання стратегічного управління екологічною діяльністю будівельного підприємства. Практична апробація пройдена на будівельних підприємствах, конференціях, використана у навчальному процесі. Доведено, використання теоретико-методичних положень забезпечить одночасно екологічний та економічний ефект функціонування будівельних підприємств.

Файли

Схожі дисертації