Богдан Б. В. Адміністративно-правова охорона населення від інфекційних хвороб

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100084

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 26.006.09

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-правової охорони населення від інфекційних хвороб, окреслено етапи її становлення, характерні ознаки. Систематизовано принципи охорони населення та доповнено їх перелік, обґрунтовано зміст понять «профілактика інфекційних хвороб», «пандемія», «державна політика щодо охорони населення від інфекційних хвороб». Виокремлено елементи механізму адміністративно-правової охорони населення від інфекційних хвороб, проаналізовано нормативно-правове регулювання, визначено публічну адміністрацію в системі суб’єктів охорони. Розкрито види засобів адміністративно-правової охорони населення від інфекційних хвороб, окреслено контроль та нагляд в системі засобів, з’ясовано їх особливості. Проаналізовано юридичну відповідальність за порушення норм, якими врегульовано охорону населення від інфекційних хвороб, внесено пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері охорони населення від інфекційних хвороб.

Файли

Схожі дисертації