Чайка Л. В. Типологія вербальних конфліктів в англомовному дискурсі: поліпарадигмальний аспект

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000002

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

11-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.054.04

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному аналізу вербальних конфліктів в англомовному дискурсі. Вербальний конфлікт розуміється як порушенняміжособистісної мовленнєвої взаємодії, за якого один із комунікантів не повністю або взагалі не розуміє іншого, негативно ставиться до його манери мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до знаків, використовуваних в акті комунікації. Досліджено, яким чином внутрішня система мови здатна до маніфестації позамовних аспектів комунікативної діяльності людини, призводячи до порушень процесу спілкування. Визначено місце проблеми ВК у колі лінгвістичних і гуманітарних дисциплін; виявлено соціо- та психолінгвістичні конфліктогенні чинники, описано їх знакові деформації; запропоновано типологію ВК.

Схожі дисертації