Дука Р. В. Хірургічне лікування метаболічних порушень, обумовлених ожирінням (клініко-експериментальне дослідження)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000015

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.03 - Хірургія

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 08.601.01

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Анотація

Метою роботи є підвищення ефективності та безпечності хірургічного лікування метаболічних порушень у хворих, що страждають на ожиріння, шляхом впровадження та обґрунтування комплексних заходів, які включають ефективну підготовку хворих до операції, оптимізацію технічних прийомів виконання оперативних втручань та оцінку результатів післяопераційної реабілітації прооперованих. Обстежено, проліковано та прооперовано 111 пацієнтів із морбідним ожирінням (МО) та супутнім йому метаболічним синдромом (МС). У 30 (27 %) пацієнтів виконано БПШ в модіфікації Hess-Marceau та у 81 (73 %) пацієнта - ПРШ. Аналіз динаміки показників МО протягом перших 3 років після оперативного лікування показав загальні тенденції до вірогідного (від p<0,01 до p<0,001) зменшення показників МТ та ІМТ у пацієнтів усіх клінічних груп вже через 3 місяці від початку лікування. Проведений аналіз довів, що методика БПШ Hess-Marceau забезпечувала % EWL на рівні 74,3 ± 1,78 (95% ДІ 70,6 - 77,9) % протягом 3 років після виконання оперативного втручання. При виконанні ПРШ % EWL впродовж цього періоду спостереження в середньому становив 58,6 ± 4,02 (95% ДІ 50,3 - 66,9) %.

Схожі дисертації