Радіонов Ю. Д. Бюджетні видатки у системі регулювання соціально-економічного розвитку країни

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100014

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.055.03

Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація

Розкрито економічну сутність ефективного використання бюджетних видатків, яка полягає в економному, продуктивному, результативному використанні бюджетних коштів і проявляється у повноті виконання мети бюджетних програм, державних закупівель, соціального забезпечення населення, розширення мережі доступних суспільних благ, сталої динаміки соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано методологічні засади підвищення дієвості взаємозв’язку учасників бюджетного процесу з метою удосконалення міжбюджетних відносин, поліпшення планування бюджетних видатків за соціально-економічними напрямами, забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних трансфертів, зосередження зусиль розпорядників коштів на цілях бюджетних призначень, досягнення відповідних результативних показників виконання бюджетних програм, соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Узагальнено та систематизовано бюджетні порушення на рівні учасників бюджетного процесу, у тому числі головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, встановлено відповідні види порушень та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. Визначено методологічні засади прийняття учасниками бюджетного процесу якісних управлінських рішень при формуванні та використанні бюджетних видатків, встановлено їх вплив на складові бюджетного механізму, у тому числі діяльність головних розпорядників бюджетних коштів, дієвість управління бюджетними видатками, результативність використання бюджетних коштів. Удосконалено положення щодо запровадження дієвих механізмів і методів розподілу бюджетних видатків за основними принципами обґрунтованості виділення та ефективності використання видатків бюджету, підходи щодо посилення взаємозв’язку планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів з передбаченими бюджетними призначеннями, річного та середньострокового планування видатків бюджету, теоретико-методологічні засади інституціональної бюджетної архітектоніки при формуванні і використанні видатків бюджету, підходи щодо механізму надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціально-економічного розвитку країни, положення щодо підвищення взаємодії між учасниками бюджетного процесу, спрямованого на економне та ефективне використання бюджетних видатків, інституційні засади державного фінансового контролю як складової системи планування та використання бюджетних видатків, вагомого інструменту сприяння підвищення результативності бюджетних коштів у вирішенні відповідних завдань соціально-економічного розвитку країни. Узагальнено та систематизовано досвід країн з розвинутою та трансформаційною економікою щодо підходів до формування і використання видатків бюджету. Дістало подальшого розвитку методологічні засади розвитку механізму використання бюджетних видатків на інвестиційні програми, положення щодо збалансованого розподілу бюджетних видатків між галузями економіки, територіальними громадами, формування системи якісного управління відповідними бюджетними коштами, підходи щодо планування бюджетних видатків, у тому числі із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування та посилення відповідальності учасників бюджетного процесу за цільове, ефективне та результативне використання бюджетних коштів, підходи щодо підвищення рівня ефективності управління бюджетними видатками.

Файли

Схожі дисертації