Миколюк О. А. Управління енергетичною безпекою підприємств.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100017

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

21-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 70.052.01

Хмельницький національний університет

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної проблеми обґрунтування та розробки теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо управління енергетичною безпекою підприємств. Розроблено структурно-логічну модель оцінки та прогнозування рівня енергетичної безпеки підприємств. Запропоновано науково-методичний підхід до проведення діагностики енергетичної безпеки підприємств. Розроблено матрицю вибору стратегії підвищення рівня енергетичної безпеки машинобудівного підприємства. Сформовано науково-методологічний підхід до регулювання політики енергоефективності соціально-економічних систем відповідно до вимог європейського економічного простору на засадах інституціональної теорії. Розвинуто систему класифікації складових енергетичної безпеки машинобудівних підприємств. Визначено та обґрунтовано пріоритети розвитку підприємств на засадах впровадження енергоефективних технологій із використанням відновлюваних джерел енергії. Обгрунтовано систему наукового та методичного інструментарію діагностики енергетичної енергетичної безпеки машинобудівних підприємств. Розроблено систему складових та перелік показників визначення рівнів енергетичної безпеки з метою визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Обгрунтовано застосування механізму стимулювання впровадження відновлюваних джерел енергії з метою підвищення конкурентоспроможності продукції. Запропоновано науково-методологічний підхід до вибору стратегій управління енергетичною безпекою підприємств. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення рівня інтегрального показника енергетичної безпеки. Наведено систему показників енергоефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів. Розглянуто структуру забезпечення енергетичної безпеки підприємств. Наведено рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної безпеки машинобудівних підприємств. Використано економіко-математичне динамічне моделювання, теорію графів, сценарний підхід.

Файли

Схожі дисертації