Щур Р. І. Фінанси об’єднаних територіальних громад: концептуальні засади теорії і практики

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100038

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 79.051.04

Чернігівський національний технологічний університет

Анотація

У дисертації теоретично обґрунтовано та запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає у поглибленні та обґрунтуванні теоретико-методологічних та науково-методичних засад фінансів об’єднаних територіальних громад та розробка рекомендацій щодо модернізації управління ними. Сформульовано теоретичні основи дослідження фінансів об’єднаних територіальних громад з узагальненням наукових підходів щодо змістовного наповнення та функціональності таких дефініцій як ,,місцеве самоврядування”, ,,фінансовий потенціал територіальної громади”, ,,доходи об’єднаної територіальної громади”, ,,витрати об’єднаної територіальної громади” тощо. Дослідження змістовного наповнення та ретроспективний аналіз розвитку місцевого самоврядування в Україні дозволили визначити її характерні ознаки як інституційного суб’єкта фінансових відносин, зокрема: фінансова відокремленість; фінансова персоніфікація; фінансова правосуб’єктність, що включає в себе фінансову правоздатність і дієздатність. Запропоновано методичний підхід формування доходів та здійснення видатків об’єднаних територіальних громад в Україні на основі застосування програмно-цільового методу, який передбачає реалізацію етапів планування видатків ОТГ, що базуються на встановленні цілей і завдань формування видатків за програмною класифікацією, показниках оцінки ефективності цільових програм ОТГ та запровадженні середньострокового бюджетного планування як на державному, так і на місцевому рівні.

Файли

Схожі дисертації