Ганжуренко І. В. Управління розвитком маркетингово-логістичних систем суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100061

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

05-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.832.02

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретично-методологічні, методичні та прикладні засади, а також розроблено практичні рекомендації щодо вирішення важливої наукової проблеми управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу на основі побудови, функціонування та розвитку в їх менеджменті відповідних систем. Вивчено генезис понятійно-категоріального апарату управління маркетингом та збутом. Обґрунтовано архітектуру та архітектоніку систем управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу. Визначено типологію систем управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу. Ідентифіковано систему критеріїв генерування та імплементації стратегій розвитку маркетингово-логістичної діяльності. Окреслено фактори ефективності реалізації маркетингово-логістичної діяльності суб'єктів аграрного бізнесу. Визначено методологічні засади оцінки ефективності реалізації стратегій розвитку та функціонування систем управління маркетингово-логістичною діяльністю. Ідентифіковано функціональне навантаження елементів системи управління маркетингово-логістичною діяльністю. Окреслено підходи до організації управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів агробізнесу. Визначено структурні особливості систем управління маркетингово-логістичною діяльністю. Ідентифіковано підходи до оцінки потенціалу розвитку маркетингово-логістичної діяльності суб'єктів аграрного бізнесу. Визначено стратегічні альтернативи розвитку маркетингово-логістичної діяльності суб'єктів аграрного бізнесу. Окреслено заходи з побудови та функціонування підсистем збору та обробки маркетингової інформації. Обґрунтовано напрями розвитку маркетингово-логістичної діяльності суб'єктів аграрного бізнесу. Визначено склад інструментів розвитку систем управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу. Обґрунтовано підходи до підвищення ефективності функціонування управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу. Обґрунтовано архітектуру та архітектоніку систем управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу на основі ідентифікації їх структурної побудови, інтеграції в систему менеджменту підприємства або об'єднання інструментарію управління маркетинговими заходами та логістичними процедурами в процесі здійснення збутових процедур, а також окреслення принципів та підходів щодо створення центрів доходів, витрат та відповідальності. Визначено методологічні засади оцінки ефективності реалізації стратегій розвитку та функціонування систем управління маркетингово-логістичною діяльністю аграрних підприємств та об’єднань, які ґрунтуються на ідентифікації системного характеру впливу конкурентних та кон’юнктурних факторів здійснення виробничо-збутової діяльності в контексті функціонування маркетингових каналів просування та комерційних каналів ринкового розподілу продукції, а також характеристики збутових можливостей підприємства. Обґрунтовано концепцію побудови механізму управління маркетингово-логістичною діяльністю суб'єктів аграрного бізнесу, в основі якої лежить виділення поєднання інструментарію прийняття рішень щодо вибору та деталізації стратегічних, тактичних та оперативних рішень в залежності від результатів оцінки стану та тенденцій цільових ринків у співставленні з оцінками економічного, виробничого та комерційного потенціалу підприємства.

Файли

Схожі дисертації