Ткач О. В. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.09 - Рослинництво

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 71.831.01

Подільський державний аграрно-технічний університет

Анотація

У роботі представлені результати комплексних досліджень проведених упродовж 2012-2018 рр., щодо вивчення теоретичних і практичних аспектів вирощування цикорію коренеплідного на товарне та насіннецьке використання. Від передпосівної обробки насіння розчином мікроелементу бору урожайність зростала з 25,9 до 26,4 т/га, з прибавкою врожаю 1,1-1,6 т/га, вміст інуліну в коренеплодах від 18,5 до 18,8%. Від комплексного внесення органо-мінеральних добрив 10 т/га гною і N30P30K30 урожайність коренеплодів підвищувалась до 35,8 т/га. Аналіз економічної ефективності вирощування цикорію коренеплідного при різній ширині міжрядь показав перевагу сівби з комбінованою шириною міжрядь 3 х 30 см + 45 см із прибутком 61784,79 грн/га, рівнем рентабельності 148,1% і рівнем енергетичної ефективності 4,83.

Файли

Схожі дисертації

0423U100098

Поліщук Віра Олексіївна

Продуктивність польових культур залежно від систем удобрення в короткоротаційній сівозміні зони Полісся України

0422U100116

Ярута Ольга Якимівна

Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Аtropa belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу України

0422U100017

Кателевський Валерій Миколайович

Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) для виробництва біопалива в Лісостепу України.

0521U102124

Ганженко Олександр Миколайович

Теоретичні та агробіологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для виробництва біопалива в лісостепу України

0521U102109

Сендецький Володимир Миколайович

Наукові основи формування продуктивності агроценозів із застосуванням гумінових препаратів і новітніх органічних добрив в умовах Лісостепу Західного