Орлов В. В. Розвиток теорії та техніки дистанційного виявлення і розпізнавання об'єктів адаптивними системами в умовах короткочасних завад

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100037

Здобувач

Спеціальність

  • 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.816.01

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

Анотація

Об'єкт дослідження - процеси оброблення інформації в адаптивних системах виявлення і розпізнавання об'єктів. Предмет дослідження - методи дослідження процесів оброблення інформації в локаційних адаптивних системах виявлення і розпізнавання об'єктів в умовах короткочасних завад. Методи досліджень. Розроблення методів оптимізації та синтезу АСВ і АСР заснована на комплексному застосуванні теорії прийняття рішень та розпізнавання образів, методів адаптації при подоланні апріорної невизначеності. Для аналізу адаптивних систем використані аналітичні методи математичного моделювання та статистичного аналізу часових рядів. При дослідженні розрядності цифрових систем і обсягу обчислювальних витрат застосовувалися методи теорії матриць і математичного моделювання цифрових систем. Розроблення інформаційної технології (ІТ) для класифікації сигналів і завад заснована на теорії ідентифікації, класифікації та оцінювання параметрів випадкових процесів. Для створення натурних макетів на основі АСВ і АСР, застосовувалися методи експертних систем, імітаційного і натурного моделювання. При виконанні роботи отримані наступні наукові результати: вперше запропоновано науково-методологічний підхід до забезпечення контролю вірогідності виявлення і розпізнавання при розробці адаптивних систем, вперше запропоновано метод аналізу вірогідності виявлення сигналів на фоні короткочасних завад в адаптивних системах на основі оцінок максимальної правдоподібності параметрів вхідного процесу, вперше розроблено метод аналізу вірогідності розпізнавання класів сигналів, набув подальшого розвитку метод аналізу помилок, набули подальшого розвитку методи синтезу та аналізу багатоканальних адаптивних систем спільного виявлення і розпізнавання, набув подальшого розвитку підхід до побудови адаптивних систем, набуло подальшого розвитку алгоритмічне забезпечення для створення моделей класів сигналів і короткочасних завад.

Файли

Схожі дисертації