Кравчук В. М. Теоретичні основи конституційно-правового статусу суддів в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100053

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право

19-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 61.051.07

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних основ конституційно-правового статусу суддів в Україні. Визначено поняття конституційно-правового статусу суддів, виокремлено його сутнісні ознаки. Проаналізовано стан дослідження правового статусу суддів в рамках конституційного права та інших юридичних наук. Сформовано поняття методології дослідження конституційно-правового статусу суддів, до якої віднесено світоглядні принципи та методи наукового пізнання. Сформовано шість основних етапів становлення та розвитку конституційного регулювання правового статусу суддів. Сформовано поняття структури конституційно-правового статусу суддів та її елементи, поняття принципів конституційно-правового статусу суддів та їх класифікацію. Досліджено правосуб’єктність суддів як основу їх правового статусу. Сформовано поняття гарантій конституційно-правового статусу суддів та їх систему. Встановлено місце юридичної відповідальності в структурі конституційно-правового статусу суддів.

Файли

Схожі дисертації