Сакало А. В. Клінічні, патоморфологічні, імуногістохімічні та маркерні детермінанти у хворих на герміногенні пухлини яєчка

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100082

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.06 - Урологія

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.615.01

Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню та обґрунтуванню лікування хворих на гермінативні пухлини яєчка різних стадій. Програма дослідження передбачала всебічне обстеження хворих, ОФЕ та лікування за різними схемами. Як кінцеву мету розглядали індивідуалізацію тактики лікування, що дозволяє мінімізувати токсичність лікування без погіршення виживаності. Дисертаційна робота ґрунтується на результатах лікування та спостереження за 292 хворими на семіному та 145 – на несеміномні пухлини. В дослідних групах вивчали результати лікування за різними схемами та проводили оцінку виживаності. В матеріалах дисертації акцентована увага на оптимізації лікуванні семіноми I стадії, також проаналізовані результати проведення ХТ семіноми в розповсюджених стадіях. Висвітлені питання проведення заочеревинної лімфаденектомії в лікуванні НГПЯ після індукційної хіміотерапії, результати резекцій яєчка, прогностичне значення пухлинних маркерів. Проаналізовані переваги та ефективність проведення різних методів лікування резидуальних пухлин семіноми: хірургічне видалення, продовження ХТ та спостереження. Проаналізовані результати лікування рецидивів після ініціальної ХТ та рефрактерних форм захворювання. Оцінені клінічні, морфологічні, маркерні та молекулярні предиктори виживаності та прогресування при лікуванні різних стадій ГПЯ. Розроблені алгоритми лікування хворих на ГПЯ дозволяють обрати ефективний метод лікування залежно від стадії захворювання та наявності прогностично несприятливих предикторів.

Файли

Схожі дисертації