Железов Д. М. Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з оперованою маткою

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100008

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.01 - Акушерство та гінекологія

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 41.600.02

Одеський національний медичний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена актуальній науковій проблемі – удосконаленню прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з оперованою маткою шляхом розробки програми оцінки стану рубця на матці на пре- та інтрагравідарному етапі. Основними факторами ризику виникнення ускладнень вагітності та пологів у жінок, що перенесли реконструктивні операції на матці, є вік , час після оперативного втручання , ознаки неспроможності рубця, наявність екстрагенітальної патології . Основними закономірностями зворотного ремоделювання міометрія після реконструктивних операцій у жінок фертильного віку є нелінійний характер змін щільності перицикатрикальних тканин. Частота неспроможних рубців матки не перевищує 2,7 % від загальної кількості обстежених жінок. Розроблений алгоритм прегравідарної підготовки та клінічного ведення вагітності у жінок, що перенесли реконструктивні операції на матці, дає змогу зменшити кількість перинатальних ускладнень до 19,4 %.

Файли

Схожі дисертації