Кононова О. Є. Стратегія розвитку будівельного сектору національної економіки: теорія і методологія оцінювання ефективності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100026

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.01

Класичний приватний університет

Анотація

Метою дисертації є систематизація теоретичних, методологічних засад щодо формування, оцінювання та підвищення ефективності стратегій розвитку будівельного сектору національної економіки в умовах сталого розвитку. Об’єктом дослідження є процеси формування, оцінювання та підвищення ефективності стратегій розвитку будівельного сектору національної економіки в умовах сталого розвиту. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних, концептуальних, практичних рекомендацій щодо формування, оцінювання та підвищення ефективності стратегій розвитку будівельного сектору національної економіки в умовах сталого розвитку. Методологічна основа дослідження представлена методами узагальнення, структурно-логічного аналізу, історіографії та систематизації, аналізу та синтезу, порівняння, комплексний підходом, індексним та сценарним методами, трендовий аналізом, прогнозуванням. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. Розроблено теоретико-концептуальні положення щодо формування та дослідження стратегій розвитку будівельного сектору національної економіки; обґрунтовано концептуальне бачення щодо розвитку методології оцінювання ефективності стратегій розвитку; розроблено науково-методологічний підхід до оцінювання ефективності стратегій розвитку суб’єктів будівельного сектору національної економіки, обґрунтовано науково-методологічний підхід до оцінювання стану та тенденцій розвитку будівельного сектору. Удосконалено науково-методологічний підхід до оцінювання типів застосованих стратегій розвитку суб’єктами будівельного сектору національної економіки; науково-практичний підхід до оцінювання впливу факторів на розвиток будівельного сектору національної економіки; науково-практичний підхід до оцінювання ефективності еколого-економічної складової стратегії розвитку суб’єкта будівельного сектору національної економіки; науково-методологічний підхід оцінювання можливості впровадження стратегії коопетиції у діяльність суб’єктів сектору будівництва Украни.

Файли

Схожі дисертації