Боднар А. В. Використання спеціальних знань під час розслідування знищення або пошкодження майна

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U100001

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.007.004

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні засади та практичні питання використання спеціальних знань під час розслідування знищення або пошкодження майна, сформульовано та обґрунтовано низку нових положень і висновків, що мають значення для криміналістичної науки, слідчої, експертної та судової практики. Комплексно розкрито теоретичні основи дослідження проблем використання спеціальних знань під час розслідування знищення або пошкодження майна. Запропоновано теоретичні положення і практичні рекомендації, які допоможуть слідчим у повному обсязі використовувати спеціальні знання під час розслідування знищення або пошкодження майна з метою досягнення максимального результату, удосконалять методику розслідування злочинів. Запропоновано визначення криміналістичної характеристики розслідування знищення або пошкодження майна як системи узагальнених фактичних даних і заснованих на них наукових висновків та рекомендацій про найбільш типові криміналістично значущі ознаки кримінально протиправних діянь, знання яких необхідне для організації та здійснення найбільш успішного виявлення, розслідування, розкриття і попередження таких кримінальних правопорушень. Визначено, що до типових елементів криміналістичної характеристики, які дають змогу забезпечити потреби слідчої практики, що формують повну типову інформаційну модель розслідування знищення або пошкодження майна, належать предмет посягання, способи підготовки, вчинення та приховування злочину, слідова картина злочину, обстановка вчинення злочину, особа злочинця, особа потерпілого, мотив і мета вчинення злочину, характер матеріальної шкоди.

Файли

Схожі дисертації