Гребоножко Є. П. Концептуалізація досвіду формування та використання людського потенціалу в системі державного управління

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U100010

Здобувач

Спеціальність

  • 281 - Публічне управління та адміністрування

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.001

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Автором доведено, що в основі концептуалізації досвіду формування та використання людського потенціалу в системі державного управління України має бути розуміння сутності концепту і феномену «людський потенціал», який має таку специфіку, як системність, зовнішня обумовленість, непрозорість, стратегічність. Доведено, що відбувся перехід від трудової до публічної концепції відносин в системі державної служби України, що передбачає інший погляд щодо ототожнення робітників і службовців, яке було характерно для країн соціалістичної системи права, відповідно до доктрини якою кожна людина бере участь у житті суспільства незалежно від сфери застосування його праці. 6 У результаті дисертаційного дослідження розв’язано актуальне завдання, яке полягає у розробці концептуальних положень та адаптації сучасних наукових підходів щодо формування та використання людського потенціалу в системі державного управління в умовах трансформацій суспільства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для подальших теоретичних та практичних досліджень у сфері державного управління, для вироблення курсу політичних реформ та плану розвитку держави, що відповідає як світовим реаліям, так і українським особливостям; у навчальному процесі при підготовці курсів із державного управління, спеціальних навчальних курсів з теорії функціонування електронного урядування.

Файли

Схожі дисертації