Булаєв В. П. Адміністративно-правове регулювання діяльності інформаційних служб системи МВС України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100019

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.007.026

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації досліджено нормативно-правове регулювання та діяльність інформаційних служб системи МВС України, форми й засоби збирання, аналізу, обробки та надання інформації, види і форми взаємодії з іншими підрозділами правоохоронних органів щодо профілактики правопорушень й обміну інформацією. Розглянуто особливості взаємодії інформаційних служб системи МВС України з державними та недержавними засобами масової інформації, проаналізовано найкращі світові практики діяльності інформаційних служб правоохоронних органів і шляхи впровадження такого досвіду в Україні. Надано пропозиції щодо організаційно-правового вдосконалення та розвитку діяльності інформаційних служб системи МВС України. Акцентовано, що актуальність теми дослідження зумовлена нагальною потребою в широкому інформуванні громадськості про результативність роботи державних інституцій, зокрема в попередженні правопорушень і протидії їм. Одним із головних органів, на який покладено таку функцію, є МВС України, що останніми роками спрямовує зусилля на налагодження зворотного зв’язку з інститутами громадянського суспільства, забезпечення відкритості й прозорості власної діяльності, зокрема за напрямом дотримання прав і свобод людини та громадянина.

Файли

Схожі дисертації