Єрмоленко Є. І. Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100022

Здобувач

Спеціальність

  • 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 56.146.002

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Анотація

Єрмоленко Є.І. Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. У дисертації досліджено проблему формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності на основі теоретичного визначення, обґрунтування й експериментальної перевірки запроваджених в освітній процес педагогічних умов. У першому розділі «Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до використання знаково-символічної наочності як науково-педагогічна проблема» визначено сутність поняття «знаково-символічна наочність», виявлено дидактичні можливості знаково-символічної наочності та визначено структуру досліджуваної готовності, її критерії, показники та рівні. У другому розділі «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності» обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до застосування знаково-символічної наочності, розроблено модель та методика формування означеної готовності. У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності» описано методику організації та результати експериментального дослідження з формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності.

Файли

Схожі дисертації