Благун О. П. Біциклічні місткові сультами з атомом Нітрогену у голові моста

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100027

Здобувач

Спеціальність

  • 102 - Хімія

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.041

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена розробці синтетичних підходів до біциклічних місткових сультамів з атомом Нітрогену у голові моста (сультамів Пакетта) та дослідженню їх структурних особливостей. Насичені біциклічні сультами є представниками sp3-збагачених тривимірних каркасів, важливих та цікавих для органічної та медичної хімії. В огляді літератури, що містить 96 посилань, описано синтез, властивості та застосування цих сполук. Літературні дані класифіковано за структурними типами (конденсовані, місткові та спіроциклічні сполуки), а також за гомологічними рядами (від β- до -сультамів). Показано, що більшість підходів ґрунтуються на побудові сультамового циклу; ці методи включають внутрішньомолекулярне N-сульфонілювання, N-алкілювання сульфонамідів, внутрішньомолекулярні циклізації сульфонамідів за участі карбаніону (CSIC), реакції метатезису з замиканням циклу, приєднання за Міхаелем, аза-реакцію Принса, а також як внутрішньо-, так і міжмолекулярні [2+2] та [3+2] циклоприєднання тощо. Аналіз літературних даних свідчить про перспективність подальших синтетичних досліджень насичених біциклічних сультамів, спрямованих на одержання нових хемотипів (особливо у галузі місткових та спіроциклічних похідних). Окрім того, можна передбачити широке застосування цих похідних не лише для розробки лікарських препаратів, а й в інших галузях.

Файли

Схожі дисертації