Федорів А. І. Клініко-патогенетичні особливості хронічного абактеріального простатиту, зумовленого герпесвірусною інфекцією.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

30-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.600.011

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотація

Робота присвячена удосконаленню діагностики та покращенню лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит, зумовлений герпесвірусною інфекцією шляхом комплексного вивчення особливостей імунної відповіді пацієнтів на вірусну інфекцію, оцінки рівня цитокінів у сім’яній плазмі хворих та обґрунтуванню відповідної терапії з доведенням її ефективності. Дослідження ґрунтується на результатах обстеження та лікування 146 хворих на хронічний абактеріальний простатито/синдромо хронічного тазового болю (ХАП/СХТБ) категорія ІІІБ, з них 121 пацієнт на ХАП вірусної етіології і 25 пацієнтів на ХАП невірусної етіології. Для оцінки особливостей імунної відповіді пацієнтів на ХАП, зумовленого герпетичною та цитомегаловірусною інфекцією проаналізовано значення секреторного імуноглобуліну А (sІgА), інтерлейкіну 6 (ІЛ-6) та інтерлейкіну 10 (ІЛ-10) в еякуляті і значення інтерферон-гама (ІФН-γ) у сироватці крові пацієнтів. При обстеженні виявлено зниження усіх досліджуваних показників імунітету у пацієнтів на ХАП вірусної етіології у порівнянні з пацієнтами контрольних груп. Вищевикладене обґрунтувало потребу в удосконаленні стандартного лікування хворих на ХАП вірусної етіології з урахуванням наявності відповідного збудника в сім’яній плазмі (еякуляті), що обумовило включення до лікування противірусних препаратів та імуномодуляторів. Підтверджена ефективність запропонованої, порівняно із традиційною, терапії ХАП вірусної етіології. Оцінка особливостей порушення досліджуваних показників імунітету і цитокінів на ХАП, вірусної етіології, показало їх інформативність щодо вибору оптимальних методів лікування й контролю його ефективності.

Файли

Схожі дисертації