Шимова А. Ю. ПОРУШЕННЯ НУТРИЦІЙНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК VД СТАДІЇ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100047

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.565.001

Державна установа"Інститут нефрології Національної академії медичних наук України"

Анотація

Нутритивні порушення (НП) зустрічаються у 33–64 % хворих на ХХН V ПД, та мають важливе прогностичне значення щодо розвитку коморбідних станів і виживання. Мета дисертаційної роботи - підвищити ефективність лікування нутритивних порушень у хворих на ХХН V ПД, шляхом поєднаного застосування левокарнітину та інтраперитонеального розчину з амінокислотами. Відповідно до результатів аналізу встановлено позитивний вплив вищезазначеної комбінованої терапії як на показники НС, так і ОС. Вперше показано, що 55,2% хворих на ХХН VД ст., які лікуються методом ПД, мають нутритивні порушення, вперше показано, що нутритивні порушення зі зменшенням скелетно-м’язової маси при збереженій або збільшеній жировій масі тіла можуть бути діагностовані у ПД-пацієнтів з нормальним індексом маси тіла, вперше встановлено, що ступінь тяжкості нутритивних порушень у ПД-пацієнтів корелює з високими показниками оксидативного стресу, а також підтверджено існування синергізму між нутриційним статусом та якістю життя.

Файли

Схожі дисертації