Вороний В. О. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців греко-римського стилю 16-17 років на етапі спеціалізованої базової підготовки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100058

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 08.881.001

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Анотація

У даній роботі запропоновано використання спеціально спрямованих засобів та методів з розвитку спеціальних фізичних якостей, а також індивідуальних засобів та методи з техніко-тактичної підготовки з метою покращання ефективності змагальної діяльності. Метою дослідження було удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки для покращання ефективності змагальної діяльності. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: – вперше розроблена програма удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців 16-17 років з урахуванням індивідуального стилю ведення поєдинку (силовий, темповий, ігровий) вагових категорій до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг, яка містить: мета і завдання, форми організації занять, план тренувальних занять, їх зміст і об’єм тренувальних навантажень, засоби та методи з розвитку спеціальних фізичних якостей, індивідуальні засоби та методи з техніко-тактичної підготовки, критерії контролю; – вперше виявлено характерні особливості змагальної діяльності висококваліфікованих борців греко-римського стилю середніх вагових категорій, їх ефективність та результативність у змагальних поєдинках; – вперше визначено найбільш значущі інтегральні показники змагальної діяльності кваліфікованих борців греко-римського стилю вагових категорій до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг, а саме ефективність атаки у партері, ефективність захисту в стійці, ефективність захисту у партері, результативність у партері; – розширено і підтверджено дані щодо рівня спеціальної фізичної підготовленості та взаємозв’язку фізичної і техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих борців греко-римського стилю вагових категорій до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг на етапі спеціалізованої базової підготовки; – розширено дані щодо використання засобів та методів спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки; – дістали подальшого розвитку уявлення теорії і методики спортивної підготовки кваліфікованих борців греко-римського стилю. У першому розділі «Сучасні тенденції підготовки борців у теорії та практиці» подано аналіз наукової літератури з теми дисертації, дана загальна характеристика проблем організації підготовки борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки, розглянуто сучасні особливості спеціальної фізичної підготовки у греко-римській боротьбі та вимоги до рівня розвитку спеціальних фізичних якостей борців в залежності від індивідуального стилю ведення поєдинку. У третьому розділі «Рівень підготовленості та особливості змагальної діяльності борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки» надано результати констатувального етапу експерименту, що полягав у визначенні особливостей змагальної діяльності висококваліфікованих борців греко-римського стилю, рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості, ефективності й результативності змагальної діяльності кваліфікованих борців греко-римського стилю вагових категорій до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг. Також було визначено взаємозв’язок показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості і показників змагальної діяльності кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки. У четвертому розділі «Обґрунтування програми удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців з урахуванням індивідуального стилю ведення поєдинку на етапі спеціалізованої базової підготовки» представлено структуру та зміст розробленої програми удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців. Для вирішення завдань дослідження розроблено програму удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців греко-римського стилю з урахуванням індивідуального стилю ведення поєдинку силовий, темповий, ігровий) вагових категорій до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг, яка спрямована на покращання ефективності змагальної діяльності і включає в себе: мету, завдання, принципи, систему планування, компоненти та критерії ефективності: підвищення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості, більш якісне виконання техніко-тактичних дій, ефективність змагальної діяльності. Система планування занять включала в себе підготовчий, змагальний та перехідний періоди у річному циклі підготовки. У підготовчому періоді було визначено вихідний рівень фізичного розвитку, загальної, спеціальної фізичної підготовленості, особливості змагальної діяльності, якість виконання техніко-тактичних дій та здійснено розподіл борців за стилем ведення поєдинку/ Для борців відповідно до різних стилів було розроблено комплекси спеціально-підготовчих вправ та індивідуальні техніко-тактичні комплекси та інтенсивність фізичних навантажень на заняттях.

Файли

Схожі дисертації