Кравчук Д. В. Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, заподіяну приватним особам

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100063

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.055

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний науковий аналіз теоретичних та запропоновано вирішення практичних проблем цивільно-правової відповідальності держави за шкоду, заподіяну приватним особам. Проведено детальний аналіз загально-філософських та правових концепцій щодо цивільно-правової відповідальності держави, а також наукових досліджень щодо підстав та специфіки умов цивільно-правової відповідальності держави. Проведено дослідження теоретичних та практичних особливостей застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у сфері цивільно-правової відповідальності держави за завдану шкоду фізичним та юридичним особам. Наукова робота включає аналіз сучасного стану цивільно-правової відповідальності держави перед фізичними та юридичними особами за завдану шкоду. Було здійснено огляд та проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо змісту та специфіки цивільно-правової відповідальності держави, а також проаналізовано практику Верховного суду щодо проблем, які є новими для цивільного права України в контексті цивільно-правової відповідальності держави, зокрема досліджено особливості цивільно-правової відповідальності держави за шкоду, завдану невстановленими особами або заподіяну терористичним актом.

Файли

Схожі дисертації