Чорноус А. Г. Адміністративно-правове регулювання Національної інформаційної інфраструктури України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100115

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.081

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 08 право за спеціальністю 081 право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою дослідженню поняття, структури, принципів та ознак національної інформаційної інфраструктури як об’єкта адміністративно- правового регулювання, дослідженню ґенези та розвитку національної та глобальної інформаційних інфраструктур. У першому розділі даної роботи окрему увагу присвячену аналізу зарубіжного досвіду в питання регулювання національних інформаційних інфраструктур, а також аналізу поточного стану та перспектив розвитку Національної інформаційної інфраструктури України. Автором дисертаційної роботи також досліджено особливості діяльності структурних компонентів Національної інформаційної інфраструктури України як правової та організаційної платформи діяльності органів публічної адміністрації.

Файли

Схожі дисертації