Дука М. С. Початкова підготовка дітей в складнокоординаційних видах спорту з урахуванням об’єктивних передумов ранньої спеціалізації (на матеріалі художньої гімнастики)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100018

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

17-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.829.025

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено проблемі побудови навчально-тренувального процесу в художній гімнастиці на етапі початкової підготовки у зв’язку з тенденцією до ранньої спеціалізації. Обґрунтовано підхід до навчання юних спортсменок вправам в художній гімнастиці, складним за координацією, що полягає в застосуванні макрометодики як функціональної сукупності довгострокових програм розучування та засвоєння «школи рухів», базового рівня, спеціалізації, довільних і фінальних програм, а також розвитку фізичних якостей в поєднанні з технічною підготовкою на основі взаємодії головних цілей і конкретних цілей спортивної підготовки гімнастів, основи якої запропоновані Болобаном В. Обґрунтовано та розроблено структуру і зміст адаптованої програми всебічної підготовки юних спортсменок 3-5 років з урахуванням вікових особливостей розвитку дітей дошкільного віку і необхідності ранньої спеціалізації, що містить три блока та розрахована на 43 тижні, та дозволяє сформувати базові рухи, розширити рух.

Файли

Схожі дисертації