Іваненко Г. О. Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100019

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

17-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.829.021

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація

У дисертації розглянуто проблему впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді у закладах вищої освіти України, визначені та розроблені організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентів. вперше обґрунтовано структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді у профільних закладах вищої освіти України; вперше визначені організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської освіти в процес підготовки фахівців у профільних закладах вищої освіти та обґрунтовані шляхи їх реалізації; доповнено інформацію щодо місця та ролі олімпійської освіти в освітньому процесі студентської молоді; доповнені дані щодо особливостей інтеграції олімпійської освіти в процес підготовки фахівців закладів вищої освіти України.

Файли

Схожі дисертації