Кожушко С. О. Кримінологічні засади протидії злочинності в оборонно-промисловому комплексі України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100023

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.700.066

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація присвячена комплексній кримінологічній характеристиці злочинності в оборонно-промисловому комплексі України, розробці заходів протидії її відтворенню. Доведено, що оборонно-промисловий комплекс України є простором поєднання особливих, зумовлених як галузевою специфікою, так і загальноекономічними, а також культурно-психологічними чинниками, явищ і процесів, структур і функцій, їх станів, проявленої в них соціальної діяльності, що можуть бути ідентифіковані як детермінанти злочинності, злочинність як така, а також як інструменти зниження інтенсивності відтворення кримінальних проявів. В результаті наданої структурно-функціональної характеристики оборонно-промислового комплексу останній визначений як ресурсне поле розгортання кримінальних практик у сфері економіки та як об’єкт деструктивного впливу, організованого іноземними суб’єктами.

Файли

Схожі дисертації