Ворона А. В. Формування сталого інноваційного розвитку національної економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100031

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 11.051.036

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню засад формування сталого інноваційного розвитку національної економіки на підставі розробки методологічних, концептуальних та прикладних компонентів із урахуванням підходів, які формують і визначають інноваційні перспективи розвитку економіки України. У першому розділі проведено дослідження та сформульовано авторське бачення визначення сталого інноваційного розвитку національної економіки. Встановлено, що сталий інноваційний розвиток національної економіки передбачає узгодження інноваційних процесів на світовому, державному та регіональному рівнях. У другому розділі проаналізовано структуру наукових досліджень в Україні. Удосконалено методичні засади проведення комплексної діагностики інноваційного розвитку національної економіки. У третьому розділі сформовано концептуальні засади національної інноваційної політики з урахуванням інституційної та інфокомунікаційної структури сталого інноваційного розвитку. Встановлено побудову інноваційної інфраструктури, виокремлено чотири блоки інституцій інноваційної інфраструктури. Запропоновано застосування комплексного індикативного підходу через групування індикаторів за приналежністю до відповідального суб’єкта на рівні: бізнесу та підприємництва; держави; ринку; виробників інновацій. У роботі досліджено механізм виробництва й реалізації інновацій в Україні. Авторкою розроблено модель розвитку виробництва інноваційної продукції у закладах вищої освіти. Розроблено інтегрований механізм управління інноваційною діяльністю з урахуванням ризиків, що включає економіко-математичну модель оцінки ризиків. В результаті дослідження особливостей реалізації інноваційного процесу розроблено та обґрунтовано модель, яка дозволить визначити вектори інноваційного розвитку. Обґрунтовано переваги державно-приватного партнерства в інноваційному розвиткові військової сфери.

Файли

Схожі дисертації