Грига В. І. Клініко-патогенетичні особливості ураження печінки у хворих на цукровий діабет II типу та їх лікування

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 61.051.026

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"

Анотація

У науковій роботі вперше хворим на цукровий діабет II типу та неалкогольну жирову хворобу печінки проведено визначення рівня α1-антитрипсину у сироватці крові та калі, а також розраховано кліренс α1-антитрипсину. Доведено його інформативність для дослідження порушень кишечного бар’єра у даних пацієнтів. Вперше доведено роль зниження рівня триптофану сироватки крові, що виникає на фоні дисбіозу товстої кишки та порушення кишечного бар’єра, у формуванні психоемоційних та депресивних проявів у хворих на цукровий діабет ІІ типу та неалкогольну жирову хворобу печінки. Вперше доведено доцільність використання комбінованого пробіотика для корекції нейровегетативних та когнітивних порушень у пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу та неалкогольну жирову хворобу печінки.

Файли

Схожі дисертації