Кучеренко О. І. Організаційно-економічний інструментарій диверсифікації діяльності будівельних підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100054

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.056.029

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню науково-прикладного завдання обґрунтування методико-прикладного підходу до оцінки та вибору стратегії інституційно-орієнтованої диверсифікації діяльності будівельних підприємств. Цільовим спрямуванням дослідження є адаптація концептуально-методичних засад та прикладного інстументірю вибору раціоналньих варіантів стратегії диверсифікації діяльності будівельних підприємств в умовах мікросередовища проектів, що реалізуються для підвищення рівня енергетичної безпеки у складі державних та муніціпальних програм. У складі компонент інструментарію диверсифікації обґрунтовано математичні алгоритми оцінки та ранжування енергоефективних проєктів із комплексної або часткової термомодернізації житлових будинків ОСББ із максимізацією комплексного ефекту від їх реалізації відповідно до встановлених пріоритетів. Запропоновані підходи дозволяють автоматизувати досить складний та кропіткий процес здійснення відбору таких складних об’єктів у процесі диверсифікації діяльності будівельних підприємств у сферу підвищення енергоефективності сектору житлових будівель.

Файли

Схожі дисертації