Урденко О. Г. Моделювання та управління інформаційною безпекою підприємства в умовах цифрової трансформації

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100060

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.006.060

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено науковому обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічних засад, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо моделювання, управління й контролю та корекції економічної ефективності рівня інформаційної безпеки підприємства за умови інваріантності раціональної вартості системи захисту інформації на етапі цифрової трансформації підприємства. Значну увагу в роботі зосереджено на визначенні комплексу критеріїв, які дозволять автоматизувати процес підвищення рівня інформаційної безпеки на основі моделей та алгоритмів аналізу, а також на узагальненні їх основних властивостей, що забезпечують взаємозв'язок витратно-економічно обґрунтованих вимог безпеки і конфігураційних параметрів захисту комп'ютерних систем.

Файли

Схожі дисертації