Фаталов В. В. Забезпечення інноваційної компоненти стійкого розвитку підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100099

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

10-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 55.053.055

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Анотація

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у створенні теоретичного підґрунтя щодо забезпечення стійкого розвитку підприємств на основі аналітичного дослідження інноваційної компоненти їх діяльності та удосконалення управління нею. Досліджено сутність і еволюцію понять «розвиток промислового підприємства», «інноваційний проект» та «цільовий інвестиційний портфель» та запропоновано їх власне визначення. Проаналізовано та систематизовано існуючі підходи до класифікації інноваційних проектів. Визначено сутність та обґрунтовано необхідність застосування багатоцільового підходу до вирішення завдань інвестиційного планування. Розроблено послідовність формування інвестиційного портфеля підприємства за допомогою економіко-математичних моделей (детерміновані моделі, моделі стохастичного програмування, моделі прийняття рішень при наявності умов невизначеності, моделі уразливості інвестиційного портфелю, нечіткі моделі і методи оцінювання інвестиційної привабливості). Запропоновано процедуру оцінювання стійкості системи управління на промисловому підприємстві при впровадженні інвестиційного проекту. Авторська методологія дослідження розглядає математичне підґрунтя управління інноваціями в системі методологічних підходів (трансферне управління, алгоритмічне управління, креативне управління), що базуються на виявлених процесах управління інноваціями на промислових підприємствах в умовах постконфліктної транформації. Визначено механізм оцінювання економічної ефективності управління інноваціями на промислових підприємствах. Удосконалено структурно-функціональну схему національної системи венчурного інвестування. Розроблена автором структурно-функціональна схема національної системи венчурного інвестування відрізняється наявністю інноваційно-відтворювального, фінансового-правового та організаційно-інстітуціонального блоків і дозволяє створити найбільш сприятливі умови для безперебійного протікання таких процесів, як венчурне інвестування, інноваційне підприємництво, інвестиційне проектування і ін.

Файли

Схожі дисертації