Геревич М. О. Внесок А. І. Волошина у розвиток політичної та філософсько-правової думки на західно-українських землях у перш. пол. ХХ ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100105

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 61.051.033

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"

Анотація

У дисертаційному дослідженні запропоновано парадигмальну триблокову структуру історико-правового дослідження всієї творчої спадщини А. Волошина, яку найдоцільніше і найоптимальніше вивчати і популяризувати через призму його підходів щодо проблемних питань: 1) державно-правового становища регіону (краю); 2) правового статусу об’єднань громадян; 3) правовідносин у сфері освіти. При розробці нормативно-правових актів із питань освітньої політики України сформульовано пропозицію втілити відзначені в дисертаційній роботі наріжні положення А. Волошина шляхом підготовки, ухвалення і запровадження в освітнє законодавство норм регулювання національно-патріотичних і морально-духовних засад освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, закладах фахової передвищої освіти, закладах вищої освіти.

Файли

Схожі дисертації