Іноземцева К. О. Організаційно-правові засади кадрового забезпечення судової системи України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100106

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

27-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 55.051.040

Сумський державний університет

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню організаційно-правових засад кадрового забезпечення судової системи України. Розглянуто позиції вчених та науковців щодо розкриття сутності поняття «судова система», з урахуванням яких виділено підходи до тлумачення цієї категорії. Зроблено висновок, що «судова система» являє собою сукупність державних судових органів, уповноважених здійснювати правосуддя. Натомість більш ширшим є поняття «система правосуддя», що включає: 1) судоустрій; 2) державні органи та установи, що своєю діяльністю забезпечують належне функціонування судів, а отже сприяють ефективному здійсненню правосуддя. Запропоноване авторське трактування поняття «кадрова політика в судовій системі», як складової частини державної кадрової політики, що являє собою сукупність основоположних принципів, науково-обґрунтованих методів і способів вироблення стратегічних завдань і цілей з формування складу кваліфікованих працівників шляхом встановлення вимог до підбору, навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, раціонального використання (розподілу, переміщення) та звільнення кадрів тощо у судовій системі держави.

Файли

Схожі дисертації