Лушпієнко Ю. О. Адміністративно-правовий режим надрокористування в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100108

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

25-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 55.051.034

Сумський державний університет

Анотація

Дисертацію присвячено визначенню змісту та особливостей адміністративно-правового режиму надрокористування в Україні, існуючих проблем його реалізації та формулюванню напрямків їх усунення. У науковій праці вдосконалюється розуміння понять «надра» та «надрокористування». Набули подальшого розвитку історико-правові аспекти становлення адміністративно-правового режиму надрокористування на території сучасної України, зокрема, виокремлено такі етапи: 1) прадавній період (III тис. до н. е. – IX ст.); 2) період Київської Русі та Галицько-Волинської держави (кін. IX ст. – XIII ст.); 3) період Польсько-Литовської держави (кін. XVIII ст. – XVI ст.); 4) період Австрійської держави (30-ті рр. XVI ст. – поч. XX ст.); 5) період Російської імперії (поч. XVIII ст. – XX ст.); 6) революційний період (1917-1921 рр.); 7) радянський період (із 1921 р. до 24 серпня 1991 р.); 8) надрокористування в Україні за часів незалежності (з 24 серпня 1991 р. до сьогодні);

Файли

Схожі дисертації