Літовченко О. Л. Особливості формування біологічних ефектів при впливі електромагнітного випромінювання в умовах холодового стресу в експерименті

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100119

Здобувач

Спеціальність

  • 091 - Біологія. Біологія

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.051.039

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню формування біологічних реакцій у цілісному організмі щурів на сполучений вплив електромагнітного випромінювання (70 кГц, 600 В /м) та зниженої температури (4° С) в динаміці (5, 15 та 30 діб) при 30-денному впливі по 4 години за фізіологічними, морфологічними змінами, реактивністю імунної системи, рівноваги редокс-системи, ліпідного та мінерального обмінів у лабораторному експерименті. У подальшому було застосовано статистично-діагностуючу нейро-фаззі-систему DNFS, метод нечіткої кластеризації для визначення домінантного фактора у формуванні відповідних біологічних ефектів в організмі на сполучений вплив чинників та гібридну систему оцінювання інформативності біологічних показників. Отримані результати показали, що за умов сполученого впливу чинників біологічні ефекти були дещо модифіковані порівняно з ізольованим впливом як електромагнітного випромінювання, так і зниженої температури. Особливостями формування біологічних ефектів при сполученому впливі факторів слід вважати переважання процесів гальмування в ЦНС; установлено ефекти сумації за показниками: зниження активності каталази та рівня SH-груп, посилення атерогенного ефекту за показниками зниження концентрації ЛПВЩ та збільшення ЛПНЩ й індексу атерогенності; установлено пригнічення фагоцитозу на різних етапах експерименту, порушення балансу активації системи комплементу за класичним шляхом (зниження компонента С4), збільшення інтенсивності синтезу IgM зі зниженням концентрації IgG. Використаний метод кластерного аналізу (Fuzzy-c-means) на базі штучного інтелекту дав змогу визначити частку внеску кожного з досліджуваних факторів. Провідним фактором при сполученому впливі була саме знижена температура, яка до загального біологічного ефекту впродовж усього дослідження додавала 60% проти впливу ЕМВ, для якого частка внеску становила лише 40%. Визначено, що провідними показниками у формуванні біологічних ефектів були збільшення концентрації ДК з одночасним зниженням концентрації SH-груп, збільшення ЛПДНЩ та пригнічення кисневозалежного метаболізму нейтрофілів за показником НСТ-тесту.

Файли

Схожі дисертації

0824U001244

Курочкіна Віта Анатоліївна

Цитогенетична ефективність радіоізотопа цезію-137 у лімфоцитах периферичної крові людини в модельних експериментах in vitro

0824U001225

Богданович Таїса Андріївна

Розробка біотехнології отримання сполук з протизапальними та антиоксидантними властивостями з «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb.

0824U001148

Федорова Анна Олегівна

Розширення підходів до встановлення складу природних геміклональних популяційних систем гібридогенного Pelophylax esculentus complex

0824U001130

Галич Тарас Вадимович

Зв’язок ураження геному за різних типів опромінення із стимуляцією утворення фармацевтичних сполук Matricaria chamomilla L.

0824U001015

Яринка Дар'я Володимирівна

Оптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленонуОптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленону