Огінська Н. В. Морфологічні зміни мозочка при експериментальній термічній травмі та за умов корекції

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100125

Здобувач

Спеціальність

  • 091 - Біологія. Біологія

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.601.046

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Анотація

Дисертація присвячена встановленню особливостей мікроскопічних та субмікроскопічних змін структурних компонентів кори мозочка при експериментальній опікової травмі шкіри та за умов застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Експерименти змодельовано на 120 статевозрілих білих щурах-самцях із масою тіла 180-200 г. Тварини розділені на такі дослідні групи: 1-а група – інтактні білі щури; 2-а – тварини з термічною травмою; 3-я – тварини з термічною травмою, яким після проведення ранньої некректомії пошкодженої шкіри рани покривали подрібненим субстратом кріоліофілізованої ксеношкіри. Вперше, застосовуючи комплексний методичний підхід, проведено морфологічний аналіз структур кори мозочка після експериментальної термічної травми шкіри лабораторних щурів. Розширено уявлення про мікро- та ультраструктурну перебудову нейро-гліально-капілярного комплексу усіх шарів кори мозочка. Досліджено морфометричні, мікроскопічні та субмікроскопічні зміни, що розкривають особливості пристосувально-компенсаторних та нейродегенеративних порушень структурних компонентів кори мозочка, які обумовлені ураженням експериментальною термічною травмою. З’ясовано, що ступінь морфологічних змін нейроцитів, компонентів мікроциркуляторного русла, нейрогліоцитів кори мозочка піддослідних тварин характеризуються стадійністю та залежать від терміну досліду. Встановлено, що за умов використання ліофілізованого ксенодермального субстрату після ранньої некректомії ушкоджених ділянок шкіри вже в ранні терміни знижується ступінь деструкції нейроцитів, гемокапілярів та нейрогліоцитів, а у віддалені терміни відбуваються активні регенераторні процеси та нормалізація структурних компонентів мозочка.

Файли

Схожі дисертації

0824U001244

Курочкіна Віта Анатоліївна

Цитогенетична ефективність радіоізотопа цезію-137 у лімфоцитах периферичної крові людини в модельних експериментах in vitro

0824U001225

Богданович Таїса Андріївна

Розробка біотехнології отримання сполук з протизапальними та антиоксидантними властивостями з «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb.

0824U001148

Федорова Анна Олегівна

Розширення підходів до встановлення складу природних геміклональних популяційних систем гібридогенного Pelophylax esculentus complex

0824U001130

Галич Тарас Вадимович

Зв’язок ураження геному за різних типів опромінення із стимуляцією утворення фармацевтичних сполук Matricaria chamomilla L.

0824U001015

Яринка Дар'я Володимирівна

Оптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленонуОптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленону