Нєвзорова І. В. Теоретико-правові основи компетентнісної діяльності нотаріуса.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100160

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 08.727.035

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-правових основ компетентнісної діяльності нотаріуса. Насамперед наголошено, що історіографія інституту нотаріату – це сукупність знань про еволюцію розвитку нотаріату на українських землях в усі історичні періоди, яка характеризується логічною взаємопов’язаною та несуперечливою системою правових джерел про інститут нотаріату та відображає еволюційний процес накопичення та вдосконалення правового знання про це явище.

Файли

Схожі дисертації