Козак Н. І. Фільтривні форми дисоціантів Mycobacterium bovis: ідентифікація та їх біологічні властивості

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100163

Здобувач

Спеціальність

  • 211 - Ветеринарна медицина. Ветеринарна медицина

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 08.804.011

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню біологічних властивостей (культуральні, тинкторіальні властивості, морфологія, ферментативна активність, вірулентність) дисоціативних форм Mycobacterium bovis і їх фільтривних форм та визначенню ефективної методики ідентифікації фільтривних форм. Проблема туберкульозу актуальна як для ветеринарної, так і для гуманної медицини. Складності у вирішенні цієї проблеми обумовлені надзвичайною гнучкістю метаболічних процесів в мікобактеріальних клітинах, їх здатністю змінювати морфологію та ферментативну активність у відповідь на дію зовнішніх факторів – це значно ускладнює діагностику цього захворювання та можливість викорінення збудника.

Файли

Схожі дисертації