Фуркало О. С. Інтенсивна терапія невідкладних станів при ендоваскулярній реваскуляризації міокарду у пацієнтів похилого віку з гострим коронарним синдромом

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100175

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.613.067

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Анотація

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності інтенсивної терапії шляхом зменшення частоти виникнення невідкладних станів та ускладнень, зумовлених ішемічно-реперфузійним ушкодженням при проведенні ендоваскулярної реваскуляризації міокарду у хворих похилого віку з гострим коронарним синдромом за рахунок oптимізaції методики анестезіологічного забезпечення на основі принципу фармакологічного посткондиціювання.

Файли

Схожі дисертації