Новіцький В. В. Юридичні гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100181

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

15-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.236.020

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Анотація

Дисертація є одним із перших, комплексних, наукових досліджень юридичних гарантій прав людини. У дисертації комплексно проаналізовано важливі питання методології права крізь призму дослідницького об’єкта, яка має свою специфіку за такими орієнтаційними чинниками, як: а) концепції праворозуміння. У роботі досліджено вплив природно-правової та юридико-позитивістської концепцій праворозуміння на формування методології юридичної науки; б) суб’єктнооб’єктний підхід науковця до заданої проблематики; в) моністичність та дуалістичність методологічного пошуку. Особливу увагу приділено понятійно-категоріальному аспекту юридичних гарантій прав людини, а саме: 1) за допомогою спеціалізованих джерел юриспруденційного знання, доктринальних здобутків науковців у галузі права, зокрема за безпосереднім спрямуванням на теорію держави і права, з’ясовано зміст таких структурних компонентів, як: «юридичне поняття», «юридична дефініція», «юридичний термін»; 2) всебічно проаналізовано юридичні гарантії прав людини; 3) опрацьовано весь комплекс науково-монографічного базису та запропоновано авторське визначення даного правового інституту

Файли

Схожі дисертації