Маммадов Л. .. Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на репаративний хондрогенез (клініко-експериментальне дослідження)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100001

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

30-12-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 05.600.063

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання сучасної медицини – вивченню впливу мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, на репаративний хондрогенез на основі результатів експерименту та даних клінічного дослідження. Метою дисертації є покращення результатів лікування пацієнтів з травмами та дегенеративно-дистрофічними пошкодженнями хрящової тканини під впливом мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини. Результати проведеного експерименту засвідчують високу ефективність застосування мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, для стимуляції репаративного хондрогенезу як при гострому, так і при хронічному пошкодженні хрящової тканини. Під впливом мезенхімальних стовбурових клітин, виділених з жирової тканини, у щурів експериментальної групи зафіксовано достовірно кращі морфологічні та морфометричні показники відновлення хрящової тканини проти показників щурів контрольної групи. На основі клінічних результатів інтраопераційного введення мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, під час остеометалосинтезу внутрішньосуглобових переломів дистального відділу стегнової кістки доведено високу ефективність методики незалежно від типу пошкодження. Встановлено достовірно кращі віддалені функціональні результати лікування хворих з внутрішньосуглобовими переломами дистального відділу стегнової кістки, яким проводили інтраопераційне введення мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, порівняно з результатами самостійного використання хірургічних методик. Унаслідок внутрішньосуглобового введення мезенхімальних клітин, одержаних з жирової тканини, у пацієнтів з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями колінних суглобів вдалося суттєво покращити функціональні показники стану колінних суглобів у віддаленому періоді, порівнюючи з показниками до початку лікування.

Файли

Схожі дисертації