Ларкіна С. О. Патофізіологічне обгрунтування застосування гіалуронової кислоти у комплексному лікуванні інволютивних змін шкіри та пародонту

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

27-12-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.600.013

Одеський національний медичний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена патофізіологічному обґрунтуванню та визначенню ефективності застосування гіалуронової кислоти у комплексному лікуванні інволютивних змін шкіри та пародонту. В якості критеріїв визначення ефективності застосування лікарських сполук нами були обрані морфологічні та біохімічні показники функціональної активності шкіри та тканини пародонту експериментальних тварин. У процесі роботи передбачалося розв’язати наступні завдання: дослідити вплив гіалуронової кислоти різних концентрацій на морфологічні структури шкіри в умовах експерименту; визначити особливості функціонування антиоксидантних систем порожнини рота в умовах експериментального пародонтиту при застосуванні різних концентрацій гіалуронової кислоти; оцінити вплив різних концентрацій гіалуронової кислоти на остеорезорбцію в умовах експериментального періодонтиту; оцінити вплив різних концентрацій гіалуронової кислоти та гідроксиапатиту на остеорезорбцію в умовах експериментального періодонтиту; експериментально обґрунтувати застосування гіалуронової кислоти для ревіталізації шкіри та тканин пародонту.

Файли

Схожі дисертації