Талапова П. С. Вплив материнсько-плодової інфекції на морфофункціональний стан щитовидної залози нащадків

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100014

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

03-01-2023

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.600.060

Харківський національний медичний університет

Анотація

22 «Охорона здоров’я» Талапова Поліна Сергіївна. Вплив материнсько-плодової інфекції на морфофункціональний стан щитовидної залози нащадків. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. Харківський національний медичний університет. – Захищена 03.01.2023. УДК [616.441-02:618.3-022]-091.8-092.9. 212 с.: 21 таблиця, 76 ілюстрацій. – Бібліогр.: 316 назв. У дисертаційній роботі надане теоретичне обґрунтування та представлене нове розв’язання актуальної науково-практичної проблеми медицини, а саме – удосконалення морфологічної діагностики бактеріальної материнсько-плодової інфекції із субклінічним перебігом через визначення впливу експериментального інфекційно-запального процесу в системі мати – плацента – плід, що спричинений окремо Escherichia coli, Staphylococcus aureus та Klebsiella pneumoniae, на морфофункціональний стан щитовидної залози нащадків на основі експериментального патоморфологічного дослідження з блоковою рандомізацією та використанням засобів цифрового середовища. Встановлено і порівняно морфофункціональні стани щитовидної залози нащадків, які розвивалися в умовах бактеріальних субклінічних інфекцій, що спричинені окремо Escherichia coli, Staphylococcus aureus та Klebsiella pneumoniae, хронічної внутрішньоутробної гіпоксії та фізіологічної вагітності. Розроблено доказовий спосіб комплексної патоморфологічної діагностики впливу материнсько-плодової інфекції на морфофункціональний стан щитовидної залози нащадків на експериментальному матеріалі з використанням цифрової морфометрії, імунофлуоресцентного аналізу, програми для аналітичної роботи з зображеннями ImageJ та програмного середовища для статистичних обчислень RStudio, з використанням мови R.

Файли

Схожі дисертації