Продан Т. А. Оптимізація результатів програм допоміжних репродуктивних технологій у протоколах донації ооцитів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000012

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.01 - Акушерство та гінекологія

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.613.02

Анотація

Метою проведеного дослідження було підвищення ефективності лікування безпліддя у жінок репродуктивного віку зі зниженим оваріальним резервом шляхом оптимізації протоколів стимуляції донорів ооцитів та методів підготовки пацієнток до програми екстракорпорального запліднення. Проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз результатів стимуляції донорів ооцитів для обрання оптимального протоколу. Оцінено якість ооцитів, отриманих в програмах донації. Розроблено, впроваджено та оцінено ефективність методу лікування безпліддя у жінок репродуктивного віку зі зниженим оваріальним резервом. Показано, що у донорів ооцитів використання агоністів гонадотропін-рилізинг гормонів підвищує тривалість стимуляції, кількість використаного препарату ФСГ з паралельним зниженням кількості отриманих ооцитів та їх якості. Доведено, що використання корифолітропину альфа у програмах донації ооцитів є більш обґрунтованим з можливістю отримання більшої кількості морфологічно якісних зрілих ооцитів та більшою адаптивністю вказаного протоколу стимуляції для донорів. Виявлено, що загальна оцінка якості життя у зв'язку з лікуванням та суб'єктивна оцінка зручності лікування вище, а страх щодо необхідності щодобових ін'єкцій - нижче при використанні корифолітропину бета. Впроваджено в практику розроблений підхід до лікування жінок зі зниженим оваріальним резервом. Показано, що у пацієнток, пролікованих за удосконаленим алгоритмом нормалізується кровопостачання ендометрію; що дозволило підвищити ефективність лікування безпліддя у жінок зі зниженим оваріальним резервом в програмах донації ооцитів: підвищити частоту настання вагітності на 23,33% та живонароджень на 26,67% та знизити рівень репродуктивних втрат в 2-3 рази.

Схожі дисертації